Xin chào tất cả mọi người, Mình mới tham gia diễn đàn mong các huynh giúp đỡ mình nha. Thân chào tất cả
Mình chỉ chuyên về sửa chữa máy copy thôi.