Em vào nghề photo được khoảng vài năm nhưng còn rất non tay nghề. Xin các bác vui lòng chỉ giáo cho em.
- Máy em bị xám nền như hình. Mình cần chỉnh thông số như thế nào...