Máy của em em in hoặc phôtô tờ đầu tiên là bị đen, in liên tục từ tờ thứ 2 thì bình thường nhưng in hay photo lại thì lại bị đen. Xin các cao nhân giúp đỡ em cám ơn nhiều