Bắt đầu tháng 10 em xin phép anh em tháng này em giá một số mặt hàng mực như sau:
Áp dụng với khách hàng trả tiền mặt và mua SL từ 10 trở lên nhé. Đen - trắng.
Mực xerox dc4 2060-3060-3065 -4070...