Em có con toshiba satellite L640, mới vừa hết bảo hành được 5 ngày,tự nhiên khi nhấn tổ hợp phím Fn+ F6 và Ctrl + V không được, nhưng các tổ hợp phím khác thì bình thường, ví dụ Fn+ các phím khác,...