mình có con 5540i 2 khay giấy bị kẹt. khay tay chạy bt. còn khay 1 và 2 cứ chụp thì kéo giấy vô 3 phần là kẹt 2 khay bị i nhau. đã làm amaza rồi vẫn ko dc. vậy nhờ cao nhân và a.e bên hãng hổ trợ...