máy dò cường độ của ánh sáng đèn chụp kg đạt chuẩn,quá tối hoặc quá sáng
ktra;đèn chụp (ố đen),board điều khiển đèn chụp,dây kết nối,main board.sensor đo cường độ sáng đèn,,,