bihuz 283 mới thay từ chính hãng pho to đen nền, đã chạy lại từ trong service mode, anh em chỉ mình cách giảm mực trong service mode dùm. thank (dòng này mình mới sửa lần đầu)