chắc dòng này giống DCIV 6080 thì khi bác lắp sấy mới 100% ( chưa lắp vào máy nào) thì máy nó sẽ tự nhận. nếu sấy cũ chắc lại phải đấu tắt cầu chĩ :))