Em Sạc Mực In Xerox 3124 của Viettoner cho Xerox 3055 Nhưng Rất mờ và còn có những lằng đen mờ, Bóng đen mờ làm bản in rất xấu........Cho e Hỏi vậy sạc loại mực In nào của hãng Mực sạc nào...
...