bạn dùng mực đổ cho các dòng máy samsung dùng cho loại xerox này ok liền