Lấy mực xịn của photo đổ vào bác ah. Đảm bảo đẹp ko tì vết. Chi phí lại thấp nữa.