anh cho em xin cai SM của e-STUDIO máy 306 với imail em là : tran_anhloc@yahoo.com.vn
cám ơn anh nhiều