Bác SharpVn SharpVn ơi, bác có tài liệu tiếng việt Ricoh MPC 8002 cho em xin với, em khổ quá rồi ....