CHXHCNVN
ĐL.TD.HP

ĐƠN XIN PASS

Kính gửi bác Laitang!
Em tên là: kietsinhpc@gmail.com
Em là đồng bào xa trung tâm kỹ thuật, rất khó khăn trong việc thuê thơ sửa chữa máy
Vậy em làm đơn này...