Trống thì tôi chưa biết nhưng nếu dùng code bỏ qua chíp mực thì đúng là máy chạy không cần chip nữa nhưng nó cũng sẽ không báo hết mực!