hjhj phải chờ đúng giỗ chứ AMD sao lại làm trước thế :D