Lấy ngày của thầy Quân dạy Photocopy đi thầy ko còn làm nữa nhưng chắc cũng có 1 số tiền bối đứng đầu nghành Photocopy biết thầy . Thầy cũng là tiền bối của tiền bối đó .