Dân đờn ca tài tử miệt vườn tụi em hôm qua làm đám giỗ Tổ dzui quá chừng.Nhớ lại thấy mấy Đại ca bàn quá trời mà hổng kết được ngày nào sao,theo đề nghị 19/9 thì huốc rùi.