Mình có sửa cho khách cái máy Toshiba 650 đời cũ.
Nay mở nguồn lên máy báo Close duplex cover. Mình đã làm các thứ sau:
- Đổi đuôi sấy, đuôi duplex trong sườn máy.
- Đổi mainboard.
- Đổi dây kết...