Tình hình khách hàng của em có con XEROX 2000 báo lỗi U21. Bác nào đã từng làm pan bệnh này hỗ trợ giúp em với. Xin chân thành cảm ơn!