Máy toshiba e 557 in trên winxp không được các bác chỉ giúp với.
Win 7 trở lên in bình thường.
Thks trước anh em