máy anh xài win 10 thì phải mở smb nữa, ko liên quan gì đến firrmware hết, vs chạy lại fw thì k mất dữ liệu ổ cứng