chẳng để làm gì!máy FujiXerox VI-C2271/3371/4471/5571/6671/7771 có sẵn cấu hình CPS