Chào các bạn máy photocopy Toshiba e855 se của mình không in và scan được.
Mình truy cập địa chỉ Ip thì máy nhận \\192.168.1.7
Nhưng khi in 1 cài thì máy chỉ nhận lệnh nhưng không in. Mình ấn scan...