Anh em nào chuyên bizhub cho mình hỏi ngu tý, bizhub 210 và 211 ngoài cái panel và board PWB-C(board có cổng in) khác nhau thì em thấy những cái còn lại đều giống nhau có phải như vậy không ah ? Và...