Không còn sản xuất nữa. Và hàng hầu như không còn nữa. Nhưng bạn có thể mua hàng tương đương dùng cũng OK ngang ngửa hàng JIN. Timelife 1.000.000 copy.

Call : 0838235051 nếu ở TPHCM