rút nguồn cấp cho moto cấp mực, rồi chạy xả mực đến khi đẹp thì lại cắm lại nguồn cấp moto mực,
chú ý : sau khi xả làm sạch lại cao áp, vì khi xả đên vậy cao áp bị bẩn
cách xả mở nắp gương >>> lấy...