Chỉ toàn quảng cáo cho mình thôi sao ?Giúp gì cho đời 1 chút.