mình có 1 em toshiba e723, nhưng bị không thể in được (mình có cái usb 2041). rất mong được sự chia sẻ của mọi người. cảm ơn rất nhiều