đánh lửa cao áp. dễ làm trước. thay thử thanh cao áp, ko hết thì bo cao áp. thân