kiểm tra lại cây sạc , cụm từ , chúc bạn thành công