Em mới nhận của khách con Xerox. Tình trạng bản in A4 dọc bị trắng ở giữa 2 bên cạnh thì đen kéo dài hết trang giấy. Em đã bơm mực cuỡng bức trong code rồi nhưng ko ăn thua. Bác nào giúp em với....