Công ty chúng tôi cần thanh lý một số hàng như sau:
Hộp mực in chính hãng Hp
1/Mã 42X(Q5942X) dùng cho máy Hp4250/4350 sl : 7 hộp
2/Mã 10A (Q2610A) dùng cho máy Hp 2300 sl : 2 hộp
3/Mã 11A...