minh co con dell studio 1558 corei 3 cãi mãi win xp không dc, dù đã chuyên qua chế đọ ata trong bios. bác nào giuap em với hay co sata của nó cho em xin

View more latest threads same category: