Tháo đổ hết mực trong cụm từ đi, đổ mực mới vào cụm từ là ok