Máy mới mua, vừa rồi phô hết hộ mực nguyên theo máy, mình thay hộp mực khác vào, lúc đầu thì phô bị mờ chữ, mình nghĩ là do mực kho đúng, nên thay hộp mực ZIN khác vào, nhưng giờ phô ra lại ra giấy trắng, không biết là có phải do mực dỏm trước đó đã làm hỏng DRUM rồi không nữa, ai gặp rồi xin cho ý kiến.

View more latest threads same category: