em đang mua mảng nguồn máy in xerox 3124 để đền cho khách
bác nò có để rẻ em vời

hình như mảng nguồn này dùng chung con PE220
LH 01666921988

View more latest threads same category: