Hiện nay mình thấy cách đăng kí thành viên mới của admin không hợp lý ví dụ thành viên muốn tải tài liệu mà không viết bài hoặc gửi chủ đề chẳng hạn.
Vậy nên theo mình admin có thể cài mod này để chống spam rất hiệu quả như cách mình đang làm bên nhà mình. Bạn cài mod VSa - Advanced Permissions Based on Post Count .mod này có chức năng giới hạn khả năng post bài hoạc chủ đề của thành viên. Ví dụ khi post bài hoặc chủ đề mình sẽ giới hạn yêu cầu thành viên phải đủ 1post. Như vậy khi bọn antispam vào xả rác mà không đủ yêu cầu thì chịu. Còn thành viên nào muốn viét bài thì chỉ cần nhắn nick đến chatox, hộp thư hoặc sms di động sau đó set cho mem đó tối thiểu 1 bài là đủ. Trong khí đó họ vẫn là thành viên vẫn xem bình thường hay làm mọi việc bình thường trừ post bài

View more latest threads same category: