Thật ra thì đa số máy dung bột từ đều có nhưng thao tác đó có thể không bắt buộc. Các máy không dùng từ thi lại không có .như xerox . Canon. Kyocera. Cứ phang vào là dùng.