Như tiêu đề em đã nêu. Em mới đổ mực, không biết sao đợt mực này cứ chạy khoảng vài tờ có khi vài chục tờ thì mờ dần. (Đợt mực trước không bị)
Nhờ các bác chỉ giáo xem nguyên nhân có phải do mực hay do lí do nào khác ạ

View more latest threads same category: