mình có con 5540i 2 khay giấy bị kẹt. khay tay chạy bt. còn khay 1 và 2 cứ chụp thì kéo giấy vô 3 phần là kẹt 2 khay bị i nhau. đã làm amaza rồi vẫn ko dc. vậy nhờ cao nhân và a.e bên hãng hổ trợ dùm. thanks số phone 0905081000. xin đa rạ ạ.

View more latest threads same category: