Em thay trống gạt cho máy kyocera taskalfa 220 thì photo ra chỉ có chữ mờ khoảng 3cm còn các chỗ khác trắng tinh. Em đã kiểm tra tiếp xúc từ, cao áp trống vẫn tiếp xúc tốt. Các Bác làm ơn chỉ giúp Em xem nó bị ở phần nào nữa. Trước khi thay trống gạt nó chỉ bị đen còn chữ vẫn nét. Lúc đó Em thay thử cụm trống từ máy khác( đang chạy bình thường) sang thì nó cũng bị mờ tịt nhưng đổi lại cụm cũ thì lại nét chỉ bị đen. Bây giờ thay trống gạt mới nó lại bị mờ mới đau. Dòng này thay trống có phải căn chỉnh gì không hả các Bác.

View more latest threads same category: