Chào các bạn mình hiện đang sử dụng máy Toshiba e855
Các bạn cho mình hỏi có cách nào biết là máy photto hai mặt hay một mặt không. (Kiểm tra bộ đếm)
Nhờ các bạn tư vấn với.
Mình cảm ơn nhiều

View more latest threads same category: