Hỏi nhờ các bác. Con Hp T1100 44in của em bị bệnh, buổi sáng mất điện em rút điện ra, đến chiều có điện em cắm vào máy khởi động đến đoạn cái đồng hồ cát là cứ kêu tạch tạch ở phía bên cắm nguồn điện ý ạ. Để tầm mấy phút hết kêu là báo lỗi 47:01. Hỏi nhờ các bác máy bị lỗi gì và chi phí sửa khoảng nhiêu ạ. Em ở tỉnh lẻ trên em không có thợ.

View more latest threads same category: