Nhờ các anh có sử dụng qua hoặc có kiến thức về máy in ảnh nhiệt canon selphy cp910. Cho hỏi máy in ảnh nhiệt canon selphy cp910 in ra ảnh thẻ khổ 3x4 có đóng dấu đỏ giáp lai được không vậy? Mực dấu đỏ có bám vào ảnh không? Hay lầy nhầy giống như đóng dấu trên bọc nhựa. Vì tôi có dự định mua về để chỉ in hình thẻ. Xin cho ý kiến. Chân thành cảm ơn rất nhiều!!!

View more latest threads same category: