diễn đàn có bác nào làm chuyên dòng xerox xin giúp đỡ mình con máy in xerox p225db khi bật nguồn lên nháy sáng cả 4 đèn và không khởi động được?

View more latest threads same category: