các bác có shemtic board dòng máy này cho em xin ... tks
vì khi xuất lệnh in rờ le không đá quả đào không quay đo kiểm tra mất nguồn cấp rơ le

View more latest threads same category: