tk này của thằng bạn nó cho.Xin gởi lời chào đến ad và các bạn !
"Nếu em post sai mục nhờ ad chuyển dùm em,vì mới tham gia nên chưa rành "

View more latest threads same category: