Chào các bạn, mình nhờ các bạn hướng dẫn giúp
Mình đang sử dụng máy photo E855, không hiểu tại sao máy chạy khoảng 20 phút rồi bơm mực, rồi tiếp theo là chạy khoảng 15 tờ là bơm mực lại, mình không hiểu biểu sao.Nhờ các bạn hướng dẫn giúp mình.
Mình cảm ơn các bạn nhiều.

View more latest threads same category: